• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Historia budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ziemięcicach!

   

 

Inicjatywa budowy SOSW Ziemięcice sięga już 1994 roku !  

 

W pierwotnych planach Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym było, aby na terenie ówczesnego ośrodka  powstał  Warsztat Terapii Zajęciowej z możliwością zamieszkania dla uczestników terapii.

Po kilku latach prowadzenia wczesnej interwencji władze Fundacji zadecydowały, iż priorytetem jest konieczność realizacji potrzeb w zakresie kształcenia specjalnego  na poziomie wychowania przedszkolnego oraz edukacji szkoły podstawowej i gimnazjum. I to właśnie na tym celu skupiono całą uwagę.

Już w roku kolejnym  Fundacja zawarła umowę z Blindeninstitutsstiftung Würzburg (Fundacja Instytutu Niewidomych) dotyczącą wsparcia merytorycznego i  finansowego dla Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym.

Tego samego roku dokonano zakupu działki pod budowę Ośrodka dzięki środkom finansowym z niemieckiej organizacji charytatywnej  Christoffel –Blindenmission /CBM. W 1997 roku polskie i niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw

Socjalnych poparło budowę ośrodka. Był to przełomowy moment, który zaowocował w 2008 roku złożeniem projektu budowy ośrodka do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Trzy lata później powołano Honorowy Komitet Budowy Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach.
     

 

Rok 2014!

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.

Rozpoczęcie budowy. 

 

 

2015/2016!

Zakończenie oficjalne budowy Ośrodka


Wyposażenie Ośrodka w specjalistyczny sprzęt i pomoce edukacyjne

 

 

 

 

W 2016 roku Specjalny Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy w Ziemięcicach został wpisany do rejestru placówek w Powiecie tarnogórskim oraz w Gminie Zbrosławice!


Kolejnym krokiem była rekrutacja dzieci do SOSW- przedszkola Specjalnego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Internatu.


W tym samym czasie a terenie ośrodka prowadzona była kompleksowa rehabilitacja dzieci  z terenu województwa oraz szkolenie kadry dla przyszłych pracowników ośrodka finansowane ze środków PFRON

 


 

Koszty budowy i wyposażenia ośrodka w wysokości ok. 15 mln zł  zostały  pokryte  w 85% ze środków europejskich oraz w 15 % z  własnych środków REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM i pozyskanych z PFRON .