• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

NAZWA PROJEKTU: "NIE WIDZIEĆ BARIER - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr umowy UDA-RPSL.09.02.05-24-07DC/16-00

Całkowita wartość projektu: 1.715.227,20 PLN

Wartość dofinansowania: 1.595.161,30 PLN

 

trwałość 9.2.5 (1)