• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Projekt skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnością. Realizowany przez SOSW w Ziemięcicach. Koncentruje się na wyrównaniu szans edukacyjnych przedszkolaków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi, stwarzając warunki do jak najszerszej stymulacji polisensorycznej i różnorodnych niedostępnych wcześniej terapii. Stawia sobie za cel podniesienie jakości specjalnej edukacji przedszkolnej przez dostosowanie warunków terapii i zajęć do potrzeb wynikających ze zdiagnozowanych deficytów uczestników projektu, to jest 6 chłopców i 8 dziewczynek. Projekt zakłada adaptację przestrzeni do potrzeb tych dzieci przez stworzenie strefy edukacyjno-terapeutycznej i zabawy oraz realizację dodatkowych indywidualnych i grupowych w zakresie stwierdzonych deficytów. Uzupełniająco zakłada podniesienie kompetencji 7 nauczycielek  w zakresie ortoptyki, komunikacji alternatywnej i terapii ręki.

Realizowany w Ziemięcicach od 1.03.2020 do 31.08.2021