• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

 

Nazwa projektu: "Tęczowa dolina - kolorujemy świat dziecka z niepełnosprawnością"

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr umowy UDA-RPSL..11.01.03-24-02AG/19-00

Całkowita wartość projektu: 483 947,50 PLN

Wartość dofinansowania: 411 355,37 PLN