• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Martyna Pawlak - Madej

  • 2016.12.19

Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością złożoną, terapeuta integracji sensorycznej, hipoterapeuta. Z wykształcenia mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących w tym z niepełnosprawnością złożoną. Ukończyła szereg kursów oraz szkoleń, między innymi: kurs I st. w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej, kurs II st. diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, kurs doskonalący: diagnoza i terapia integracji sensorycznej małego dziecka, instruktor rekreacji ruchowej specjalizacja: hipoterapia, konstrukcja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat,  diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat, wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem Metody Castillo Moralesa,  autyzm wczesnodziecięcy. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Powrót