• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Fundacja Sawanci

  • 2021.07.13

Razem Możemy Więcej. Od września 2020 roku Fundacja SAWANCI wraz z SOSW Ziemięcice owocnie współpracują wspierając kalsy specjalne, do których uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu. Bezpiecznie i przyjazne miejsce, dające szanse na rozwój. Fundacja Sawanci pomaga nie tylko dzieciom. Dzięki zaangażowaniu obu stron wspierani są również rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami.

Powrót